หน้าหลัก บริการของเรา เว็บอ้างอิง ประวัติของเรา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
Untitled Document
  
            บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้า ติดตั้งงานระบบ และงานด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอนโทรลต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมทีมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
            กรุณาส่งรายละเอียดของประวัติการศึกษาและการทำงาน พร้อมภาพถ่ายของท่าน มายัง แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
                     บริษัท สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จำกัด
                     9/274 หมู่ 5 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                     โทรศัพท์ : 0-2595-4086-7 , แฟกซ์ : 0-2595-4088
                     โปรดส่งใบสมัครของท่านมายัง : scriptport@script-port.com
ผู้จัดการแผนกบัญชี
- เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีความสามารถด้าน Computer , Microsoft Word , Microsoft Excel
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษีและสามารถติดต่อกรมสรรพากรได้เป็นอย่างดี
- สามารถปิดงบการเงินได้
- ดูแลการทำบัญชี, รายรับ,รายจ่าย ของบริษัท
- มีความซื่อสัตย์,มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
ฝ่ายจัดซื้อ
- เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
- มีความสามารถด้าน Computer , Microsoft Word , Microsoft Excel
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
- สามารเจรจาต่อรองราคา เครดิตได้
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถด้าน Computer , Microsoft Word , Microsoft Excel
- มีความรู้ระบบ ISO 9001:2000
- มีความอดทนและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาระดับปวช – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ,มีความรับผิดชอบสูง,ตรงต่อเวลา
- สามารถ On Site / ควบคุมหน้างานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ช่างเทคนิค
- เพศชาย
- จบการศึกษาระดับปวช – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานหนักและงานเร่งด่วนของทางบริษัทได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
- มีความขยัน อดทนสูงสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พนักงานรับส่งเอกสาร
- เพศชาย / หญิง
- จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานรับส่งเอกสารอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกดี
- มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว